Indlæg

Sidste måned: Nabokonflikter

Vi flytter af mange forskellige årsager. Det kan være fordi vi flytter sammen med vores elskede, fordi vi mangler plads til familieforøgelsen, fordi vores husleje er steget og vi ikke længere kan følge med, fordi vores udlejer selv skal bo i boligen eller fordi vi har for langt til arbejde. Det kan dog også være […]

Stop nabokrigen

Undersøgelser har vist, at der i mange kvarterer slet ikke hersker den ro, som man tror, der gør. Nabokrig er et begreb som vi bruger, når naboer er i konflikt med hinanden. Det splitter det gode naboskab og fællesskab, som man har opbygget og skaber dårlig atmosfære blandt beboerne.   Temaet nabokrig er i medierne […]

© Copyright - DK Flyt & Transport